Pirkt aviobiļetes pie mums ir izdevīgi:
- visas aviokompānijas vienā interneta vietnē - Aviokases.lv
- individuāli piemeklējam lidojuma variantus
- veicam klientu atbalstu un konsultācijas līdz lidojuma beigām
- sniedzam papildus pakalpojumus: viesnīcu rezervēšana, auto noma, med. apdrošināšana
Privātuma politika
Aviokases.lv datu aizsardzība
Portāls ievēro personas datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Rezervējot produktu portālā , Klients
Aviokases.lv sniegtos datus apstrādās trešās puses, t.i., Tūrisma pakalpojumu piegādātāji. Rezervējot aviobiļeti, personas dati
ierakstās Amadeus Globālajā rezervēšanas sistēmā, kas atbild par datu konfidencialitāti.