Pirkt aviobiļetes pie mums ir izdevīgi:
- visas aviokompānijas vienā interneta vietnē - Aviokases.lv
- individuāli piemeklējam lidojuma variantus
- veicam klientu atbalstu un konsultācijas līdz lidojuma beigām
- sniedzam papildus pakalpojumus: viesnīcu rezervēšana, auto noma, med. apdrošināšana
Lietošanas noteikumi
Biļetes iegādes noteikumi

Klients - fiziska un/vai juridiska persona, kas rezervē un iegādājas noteiktus tūrisma Pakalpojumus Aģentūrā.
Pakalpojuma sniedzējs - tiešais tūrisma Pakalpojuma sniedzējs, kas norādīts katram tūrisma Pakalpojumam atsevišķi.
Aģentūra - tūrisma Pakalpojuma pārdevējs.
Pakalpojums - tūrisma pakalpojums, kura apraksts pieejams tiešsaistes rezervēšanas sistēmā un ko Aģentūra piedāvā rezervēt un iegādāties tiešsaistē.
1. Klients ir atbildīgs par visas sniegtās informācijas patiesumu un precizitāti. Rezervācijā norādīto pasažieru datiem jāsakrīt ar
pasē norādītajiem (nelietojot mīkstinājuma un garumzīmes), pretējā gadījumā biļete būs ceļošanai nederīga.
2. Pievērsiet uzmanību Cenas noteikumiem, kas ir pieejami rezervējot izvēlēto Pakalpojumu. Ja vienai biļetei ir vairāki cenu
noteikumi (dažādiem lidojuma posmiem), tad tiek piemēroti stingrākie noteikumi. Aviobiļete ir starptautisks dokuments, tādēļ
informācija uz tās un cenas noteikumi ir pieejami tikai angļu valodā. Neskaidrību gadījumos lūgums sazināties ar Aģentūru.
3. Klients, rezervējot un apmaksājot Pakalpojumu, ar to akceptē pārvadātāja un biļetes iegādes noteikumus. Biļetes anulācijas
gadījumā pēc izdrukāšanas brīža, rezervācijā norādīto servisa maksu Aģentūra neatmaksā.
4. Par datu maiņu ir atbildīgs Klients, tādējādi apmaksājot visus izdevumus, kas saistīti ar vārda, uzvārda, datumu vai galamērķa
maiņu. Aģentūra ir tiesīga piemērot papildus pakalpojuma maksu par izmaiņu veikšanu, ja tādas ir iespējamas, neskaitot
aviokompānijas izcenojumus konkrētajam pakalpojumam.
5. Klienta pienākums ir pārliecināties, ka visas papildus veiktās rezervācijas ir anulētas. Divu identisku rezervāciju gadījumā,
viena vai abas rezervācijas var tikt automātiski anulētas, neskatoties uz to vai apmaksa ir veikta vai nav. Gadījumos, kad kāda
no izvēlētajām rezervācijām nav nepieciešama, lūgums informēt Aģentūru pa e-pastu vai tālruni.
6. Klienta pienākums ir izpirkt rezervāciju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz rezervācijā norādītajam beigu izpirkšanas
datumam un saskaņā ar Aģentūras darba laiku.
7. Aģentūra negarantē rezervācijā norādīto summu, jo pilda tikai starpnieka funkciju starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju.
Cenu izmaiņas ietekmē pasaules degvielas cenu svārstības un lidostu nodokļu sadārdzinājums. Gadījumos, kad starpība
radusies līdz biļetes izpirkšanas brīdim, izmaksas sedz Klients.
8. Lūdzam ņemt vērā, ka, norēķinoties ar kredītkarti, aviokompānijas ir tiesīgas aviobiļetes cenu ieturēt ārzemju valūtā.
Konvertācijas procesa rezultātā aviobiļetes cenā ir iespējamas izmaiņas.
9. Aģentūra negarantē Pakalpojumam izvēlētos papildus servisus. To iespējamību apstiprina Pakalpojuma sniedzējs.
10. Aģentūra nodrošina tikai attiecīgās Pakalpojumu sniedzēja datubāzes un rezervēšanas sistēmas pieejamību Klientam, kā arī
nepieciešamības gadījumā veic papildus pasūtījuma apstrādi (aviobiļetes izdošanu, papildus apstiprinājuma nosūtīšanu) un
nekādā veidā nav atbildīgs par sniedzamo pakalpojumu. Visas pretenzijas par pakalpojumu un tā kvalitāti iesniedzamas
Pakalpojuma sniedzējam vai nodrošinātājam.
11. Ceļojumu dokumenti tiek piegādāti, nosūtot apstiprinājumu uz Klienta e-pastu. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt uzrādīt
rezervācijas numuru un/vai apstiprinājuma e-pastu, kas kalpo kā pasūtījuma pierādījums.
12. Visa informācija par lidojumu izmaiņām tiek sūtīta uz rezervācijā norādīto Klienta e-pasta adresi, kas ir periodiski jāpārbauda.
Pasažiera pienākums ir pirms lidojuma interneta mājas lapā
https://www.checkmytrip.com/
pārbaudīt, vai nav mainījušies
lidojuma
laiki.
13. Lidostā pasažierim jāierodas pārvadātāja noteiktajā laikā vai, ja laiks nav noteikts, pietiekami laicīgi, lai nokārtotu izlidošanas
formalitātes.
14. Ja Klients vēlatas atcelt vai mainīt savu pasūtījumu, tam jāsazinās ar Aģentūru vai Pakalpojuma sniedzēju.
15. Lidojums ir jāveic tādā secībā, kādā esat veikuši rezervāciju. Ja kāda iemesla dēļ Klients nav nolidojis pirmo posmu, saskaņā
ar Starptautiskajiem aviopārvadātāju noteikumiem visa biļete tiks automātiski anulēta un nauda netiks atgriezta.
16. Klientam jāievēro visas valdības noteiktās prasības par ceļošanu, jāuzrāda izceļošanas vai ieceļošanas un citus nepieciešamos
dokumentus. Lūgums laicīgi pārliecināties par pases derīguma termiņu. Zīdaiņiem un bērniem (līdz 18 gadiem) ceļošanai
obligāti nepieciešama dzimšanas apliecība vai tās notariāli apstiprināta kopija. Ja bērns neceļo kopā ar vismaz vienu no
vecākiem, tad nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara bērna izceļošanai no valsts. Par papildus dokumentiem interesēties
pie notāra.
17. Klients ir atbildīgs par dokumentu un vīzu/tranzītvīzu nepieciešamību.
18. Ieceļojot ES teritorijā vai izmantojot ES dalībvalstu aviokompāniju pakalpojumus, Klientam ir noteiktas tiesības attiecībā uz
bagāžas bojājumiem, reisa ilgstošu kavēšanos un atcelšanu, iekāpšanas atteikumu, ceļošanu kopā ar pasažieriem ar
pārvietošanās grūtībām vai citiem sarežģījumiem (EK Regula nr.261/2004). Papildus informācija atrodama
www.ptac.gov.lv.
19. Aviokases.lv datu aizsardzība
Portāls ievēro personas datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Rezervējot produktu portālā , Klients
Aviokases.lv sniegtos datus apstrādās trešās puses, t.i., Tūrisma pakalpojumu piegādātāji. Rezervējot aviobiļeti, personas dati
ierakstās Amadeus Globālajā rezervēšanas sistēmā, kas atbild par datu konfidencialitāti.